Starta en egen insamling till We Effect
Stöd utveckling som drivs av människor som själva lever i fattigdom

We Effect är världens största kooperativa biståndsorganisation. Med fokus på rätten till mat, jämställdhet och klimaträttvisa stärker vi demokratiskt styrda organisationer och kooperativ. Det handlar om människor som går samman för att tillsammans förbättra sina liv och kräva sina rättigheter.

Vi måste säkerställa att bönder med småskaliga jordbruk kan fortsätta producera mer mat, både nu och på lång sikt – och på så sätt stå bättre rustade inför framtida kriser.

Starta eller stötta en insamling och ge din viktiga gåva idag.

I bild: Wilma Chen, Guatemala. Foto: Claudio Vasquez Bianchi.


Together we have raised
816,832 kr

Join 0 other supporters and create your fundraiser today