Starta en egen insamling till We Effect
Stöd utveckling som drivs av människor som själva lever i fattigdom

Coronakrisen påverkar oss alla, men de som står utan reserver drabbas hårdast. Utöver de 700 miljoner människor som redan lägger sig hungriga varje kväll, riskerar ytterligare 130 miljoner att drabbas av akut hungersnöd på grund covid-19. Restriktioner mot smittspridningen runtom i världen får konsekvenser som chockartade prisökningar på basföda och att daglönearbetare plötsligt står utan inkomst.

Vi måste säkerställa att bönder med småskaliga jordbruk kan fortsätta producera mer mat, både nu och på lång sikt – och på så sätt stå bättre rustade inför framtida kriser.

Starta eller stötta en insamling och ge din viktiga gåva idag.Together we have collected
809,832 kr