Created By:
Shamiram Adam
Collecting for:
We Effects arbete
En stor ökning av den rådande Corona krisen påverkar oss alla, men mest för de som står utan reserver drabbas hårdast. Så som 700 miljoner människor som redan lägger sig hungriga varje kväll, riskerar ytterligare 130 miljoner att drabbas av akut hungersnöd på grund covid-19. Nästa pandemi är redan på väg – Hungerpandemin. Restriktioner mot smittspridningen runtom i världen får konsekvenser som chockartade prisökningar på basföda och att daglönearbetare plötsligt står utan inkomst.

Tiden att stötta våra medmänniskor är nu. Sverige är ett litet land, men vi har med vårt kooperativa arv gång på gång visat vår medmänskliga vilja att stötta och bidra. Vi måste säkerställa att bönder med småskaliga jordbruk kan fortsätta producera mer mat, både nu och på lång sikt – och på så sätt stå bättre rustade inför framtida kriser.

Vi är starkare tillsammans, och tillsammans kan vi förhindra den största hungerkatastrofen som världen har sett på över 50 år. Varje krona räknas och varje bidrag gör skillnad.
Donate
300 kr
6%
0 Days left

Recent activity

  • Anonymous User Anonymous User donated 200 kr

  • Sinam Adam Sinam Adam donated 100 kr