We Effects arbete

We Effects arbete

We Effect är världens största kooperativa biståndsorganisation. Med fokus på rätten till mat, jämställdhet och klimaträttvisa stärker vi demokratiskt styrda organisationer och kooperativ. Det handlar om människor som går samman för att tillsammans förbättra sina liv och kräva sina rättigheter.

Våra fokusområden är hållbar landsbygdsutveckling, värdigt boende, finansiella tjänster, rätten till mark och motståndskraft mot klimatförändringar. Genom att främst arbeta med småskaliga jordbruk når vi miljoner människor.

We Effect grundades i Sverige 1958 och finns idag i över tjugo länder i fyra världsdelar. Alla produkter, projekt och aktiviteter när du skänker pengar till We Effect eller handlar i vår gåvoshop är exempel på vad dina pengar kan användas till. Pengarna används alltid där de gör mest nytta!

I bild: Wilma Chen, Guatemala. Foto: Claudio Vasquez Bianchi

816 132 kr
Insamlat


19
Insamlingar

2 899
Gåvor